برنامه فرانسه برای محدود کردن تدریس عربی در مساجد

دولت فرانسه قصد دارد برای آنچه مبارزه با افراط‌گرایی می‌خواند، تدریس زبان عربی در مساجد و سازمان‌های خصوصی را محدود کند. حدود ۳ میلیون نفر در زندگی روزانه خود از زبان عربی استفاده می‌کنند که این زبان را به رایج‌ترین زبان خارجی این کشور تبدیل کرده، اما زبان عربی به…