با حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را سرگرم می‌کنیم

مستخدمین‌حسینی،معاون وزارت اقتصاد دولت هشتم :با حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را سرگرم می‌کنیم طرح جدید حذف چهار صفر از پول ملی در حالی در روز گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد که معاون اسبق وزارت اقتصاد معتقد است این طرح در شرایط فعلی به…