بازیگر ایرانی کویتی با تمسخر محمدصلاح خشم هوادارانش را برانگیخت

یک بازیگر ایرانی – کویتی با توئیت‌های تمسخرآمیزی که درباره محمد صلاح بازیکن تیم ملی مصر نوشت خشم هواداران وی را برانگیخت. عبدلله بوشهری یک بازیگر ایرانی – کویتی است که در کویت زندگی می‌کند. او توئیت‌های تمسخرآمیزی را برای صلاح نوشت که باعث خشم هواداران این بازیکن مصری شده…