بازداشت نخبگان اویغور(مسلمانان چین) با هدف محو هویت قومی

دولت چین در ماه‌های اخیر با هدف محو هویت قومی اقلیت مسلمان اویغور در این کشور، بسیاری از نخبگان این قوم را بازداشت کرده است. «قربان محمود» نویسنده و سردبیر یک مجله است که فرهنگ و تاریخ قوم اویغور و دیگر اقوام ترک‌زبان که خود متعلق به آن است را…