بازداشت شبانه 13 نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دیشب ماموراین امنیتی  با یورشی گسترده  به منازل کارگران این مجتمع صنعتی  که تا ساعت 2 نیمه شب ادامه داشت 13 نفر از آنان را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. در این یورش گسترده که بدون ارائه حکم…