بازداشت سه شهروند بلوچ توسط یگان تکاوری ۱۱۴ شهرستان بم

بازداشت سه شهروند بلوچ توسط یگان تکاوری ۱۱۴ شهرستان بم عبدالحسین شه بخش عیدوشه بخش جماشه بخش به گفته نزدیکان افراد بازداشت شده ، ماموران امنیتی به اتهام قتل مامور افشاری پور این سه شهروند بلوچ را بازداشت کردند. این در حالیست این سه شهروند بازداشتی بلوچ، کارگر و بنزین…