این شبِ طولانی را به من تبریک نگویید؛ لطفا

پس از جایگزینی دولت‌های به اصطلاح مدرن هر مرزی برای خودش زبانی را اجباری کرد و اجازه نداد دیگر زبان‌ها شنیده و گفته شوند. هر مرزی برای خودش رسومی را از کتاب گرد و خاک گرفته‌ی باستان بیرون آورد و احیایش کرد. چرا؟ تا جایگزین مشترکات شود. می‌گویند رسمی است…