اپلیکیشن اسلک دسترسی کاربران مرتبط با ایران را قطع کرد

اپلیکیشن اسلک (Slack) اعلام کرده که دسترسی کاربران از کشورهای ایران، کوبا، کره شمالی، سوریه و جزیره کریمه را مسدود کرده است . این اقدام در راستای رعایت تحریم‌های تجاری ایالات متحده علیه این دولت‌ها صورت گرفته است. در همین رابطه بسیاری از کاربران ایرانی از غیرفعال شدن حساب کاربری…