انتقال چهار شهروند بازداشتی از مریوان به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

چهار شهروند بازداشت شده در مریوان از اداره‌ی اطلاعات این شهر به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شدند. این افراد در اواخر مرداد و اوایل شهریور سال جاری به صورت جداگانه به اتهام “همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام” بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر…