افزایش دیوار‌نوشته‌های تنفر‌آمیز در انگلیس

بنابر آمار تازه، نیمی از دیوارنوشته‌های شهر ساندرلند در سال‌های اخیر حاوی شعارهای نفرت‌آمیز بوده است. در این میان دیوارنوشته‌های دارای محتوای نژاد‌پرستانه و ضددینی افزایش داشته است. به گزارش کرونیکل؛ نزدیک به نیمی از دیوار‌نوشته‌های شهر ساندرلند در سال‌های اخیر حاوی محتوای نژادپرستانه یا توهین‌آمیز بوده است. بنابر آماری…