اعتراضات: کارگران فولاد اهواز کفن‌پوش شدند

در سی‌ویکمین روز اعتصاب کارگران فولاد اهواز، آن‌ها اعتراضات خود را از مقابل استانداری خوزستان آغاز کردند و علیه مسئولان استان شعار دادند. گروهی از کارگران کفن‌پوش شدند و گروهی اتوبان مقابل منزل و دفتر امام جمعه اهواز را مسدود کردند. در آغاز دومین ماه اعتصاب کارگران فولاد اهواز گروهی…