احضار و بازجویی ۶ فعال رسانه‌ای و زیست محیطی مهابادی توسط اداره اطلاعات این شهر

در ادامه اعمال فشار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ۶ فعال رسانه‌ای و زیست محیطی  مهابادی توسط این نهاد امنیتی احضار و بعد از چند ساعت بازجویی آزاد شدند. یک منبع مطلع گفت: «روز شنبه ۸ دی‌ماه، ۶ فعال رسانه‌ای و زیست محیطي مهابادی به…