آمریکا ۲۵ فرد و نهاد مرتبط با سپاه قدس را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از ۲۵ فرد و نهاد فعال در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی از جمله بانک انصار را تحت تحریم اقتصادی قرار داد. ۲۵ فرد و نهاد مرتبط با سپاه قدس و نیروهای مسلح ایران متهم شده‌اند به ایجاد شبکه مالی برای رساندن پول به سپاه…