آمریکا برای مقابله با ایران جبهه جدیدی می‌گشاید

جبهه جدید آمریکا برای مقابله با ایران ایالات متحده آمریکا برای مقابله با ایران و جلوگیری از گسترش نفود این کشور در خاورمیانه جبهه جدیدی علیه تهران می‌گشاید. دولت آمریکا و لهستان در بیانیه‌ای مشترک از برگزاری «کنفرانس وزیران برای ترویج آینده ای از صلح و امنیت در خاورمیانه» خبر…