استاد عبدالسلام ملایی

مدیر شبکه، پژوهشگر و کارشناس علوم اسلامی

استاد سیدمنصور حسینی

مدیر پژوهش کارشناس علوم اسلامی

استاد عبدالمجید ظهرابی

پژوهشگر و کارشناس علوم اسلامی

استاد محمدباقر سجودی

پژوهشگر و کارشناس علوم اسلامی

محمدنور خرمی

تهیه کننده و برنامه ساز

حسن کریمی

تهیه کننده، مجری تلویزیونی و فعال رسانه‌ای

موحد خرمی

تهیه‌کننده و کارگردان

صلاح الدین اسماعیلی

پژوهشگر و کارشناس علوم اسلامی

دکتر محمد عباد

پژوهشگر و کارشناس علوم اسلامی

مهدی نخل احمدی

فعال حقوق بشر و حقوق اهل سنت