من سيد منصور حسینی متولد 1345 دانش آموخته علوم انسانی و دانشجوی دانشکده فقه از دانشگاه محمد بن سعود هستم
بیشتر فعالیت های من در زمینه تفسیر قرآن بوده و با آغاز تاسیس شبکه کلمه با این شبکه همکاری نموده و سپس در شبکه نور با این شبکه در برنامه های متعددی از تفسیر تا رد شبهه ها فعالیت دارم.

اکنون در برنامه های زیر حضور دائم دارم

برنامه فصل الخطاب با اجرای برادر گرامی موحد

برنامه بازخوانی تاریخ با اجرای برادر عزیزمان شیخ صلاح الدین اسماعیلی

و برنامه تماس مستقیم در صبح های یکشنبه و سه شنبه

و فارغ التحصیل از دانشکده فقه