من محمد باقر سجودی متولد 1335 دانش آموخته رشته خاک و آبیاری از رشت و بعد دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه ملی (بهشتی) تهران

بعد از انقلاب معلم دینی و امور تربیتی,و سپس مدیر مدیر مدرسه راهنمایی سلمان فارسی در تهران سپس بعد 5 سال هحرت از ایران درسال 1362 بعلت تغییر دین از شیعه 12 امامی به اهلسنت

فعالیت های فرهنگی در هجرت:

نوشتن 8 کتاب در رد مذهب شیعه

و مدیر مجله اذان مجاهد در هجرت

نویسنده سایت اسلام تکس به مدت 6 سال

و سخنرانی در شبکه های نور و کلمه به مدت ده سال

والان در شبکه جهانی نور سه برنامه دارم؛

برنامه ناگفته های تاریخ صفویت در شرح جنایات صفویان در اجبار همه ملت ایران بر پذیرفتن مذهب شیعه

برنامه برهان قاطع در رد مذهب شیعه فقط با استدلال از,آیات قران.

برنامه ناباوران در رد شبهات الحاد و اثبات وجود خالق