رویدادها

راه اندازی تاکسی حلال در آلمانبعد از راه اندازی بانک ها و آپارتمانهای اسلامی در برخی از کشورهای اروپایی، آلمان امروز شاهد راه اندازی تاکسی اسلامی است که در راه اسلامی کردن خدمات عمومی برای مسلمانان صورت می گیرد

به گزارش پایگاه الف پوست، هر چند مدت یک بار افراد و گروه های اسلامگرا در جوامع اروپایی سعی می کنند زندگی خود را رنگی اسلامی داده و ارزش های دینی خود را درجامعه اروپایی گسترش دهند

جهت گسترش خدمات مالی در مدت اخیر در برخی از کشورهای اروپایی بانک های اسلامی راه اندازی شده اند که به مسلمانان و غیر مسلمانان خدماتی طبق شریعت اسلامی ارائه می دهند

کشور آلمان در ابتکاری جدید اقدام به راه اندازی تاکسی حلال کرده است که با استفاده از آن زنان مسلمان باحجاب می توانند به راحتی و بدون هیچ اهانتی به رفت و آمد و سفر بپردازند

این اتومبیل ها به طور عمومی برای زنان مسلمان و جهت طی مسافت طولانی مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین ارزان تر از سایر اتومبیل ها هستند

این ایده برای اولین بار در ذهن « رائد سلیم» جوان مسلمان آلمانی خطور کرد که دلیل اصلی آن را شکایت های بسیاری از خانواده های مسلمان به ویژه زنان باحجاب معرفی کرد که نمی توانستند به تنهایی و با امنیت کامل سفر کنند


به نقل از : اخبار جهان اسلام