گزارش ویژه

ازهراوی پایه گذار علم جراحی جهانخلف ابو القاسم زهراوی متولد سال 1036 میلادی یکی از دانشمندان برجسته مسلمان در اندلس یا اسپانیای امروزی بوده که کتاب " التصریف " وی شهرت جهانی دارد

وی از بزرگترین جراحان مسلمان ، در قرون وسطی و دوران رنسانس تا قرن 17 میلادی محسوب می گردد . او پایگذار تکنیک شکاندن سنگ کلیه در مثانه است ودر علاج بیماری التهاب مفاصل وسل تحقیقات ودستآوردهای فراوانی داشته است

این دانشمند بزرگ مسلمان که در اروپا به ابوالقاسم می شناسند ، مخترع بسیاری از ادوات اولیه جراحی همچون قیچی جراحی بوده وبسیاری از علوم پایه در جراحی را همچون گره زدن امعاء برای جلوگیری از خونریزی را پایه گذاری نموده و نخ جراحی از بارزترین اختراعات این دانشمند بزرگ مسلمان است


به نقل از : اخبار جهان اسلام