فرکانس شبکه جهانی نور
شبکه جهانى نور بر ماهواره‌هاى

نايل سات

فرکانس: 10873 – عمودى
سيمبل رايت: 27500 – 3/4

هاتبرد

فرکانس: 11566 – افقى
سيمبل رايت: 27500 – 3/4ارتباط با ما

elmi@nourtv.net

+971 4 280 6828