معرفى

اهمیت رسانه های سمعی – بصری در عصر رسانه ها برکسی پوشییده نیست وبرهمه ی پژوهشگران و دانشمندان در عرصه های مختلف علوم وخصوصا علوم اسلامی ضرورت دارد که با بهره وری از این ابزار در جهت اعلای کلمة الله وروشنگری دستورات گهربار رسول گرامی اسلام علیه الصلاة والسلام قدم های محکمی بردارند

شبکه جهانی نورکه از ابتدای راه اندازیش در سال 1387 هجری شمسی پرچمدار رسانه های دعوی اهل سنت جهان بوده پس از 5 سال فعالیت خود و در پی درخواستهای مکرر بینندگان پژوهشگراین شبکه و به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای علمی- پژوهشی اهل سنت فارسی زبان جهان ودیگر پژوهشگران علوم اسلامی درخردادماه سال 1392 هجری شمسی واحد علمی خود را راه اندازی نمود تا مباحث فکری ومذهبی اهل سنت رادر قالب برنامه های جذاب سمعی – بصری بشکل آکادمیک ارائه نماید

این واحد که درکنار واحد خبر ، واحد کودک ، واحد آموزش ودیگر واحد های فعال شبکه جهانی نور ارکان برنامه سازی این شبکه را تشکیل می دهند تابع قوانین، مصوبات، ضوابط و مقررات مربوط به این شبکه بوده وهدف غایی آن یعنی شکوفایی علوم اسلامی را دنبال می کند

اهداف

اهداف این واحد علمی را می توان درامور ذیل خلاصه نمود

توسعه و گسترش پژوهش در زمینه علوم فکری ، عملی وعقیدتی اهل سنت وجماعت؛

زمینه ‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با علوم ذکر شده؛

آموزش آکادمیک مباحث علوم اسلامی به ‌نحوی كه بتواند سرآمدی این زمینه را در میان سایر علوم تأمین نماید؛

زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با موضوعات یادشده؛

گسترش و ارائه خدمات آموزشی براساس مناهج اهل سنت؛

عمومی‌سازی كاربرد علوم اسلامی در جوامع بشری؛

روند کار

واحد علمی شبکه جهانی نوردروس مختلف علوم اسلامی ، براساس مناهج تعلیمی برجسته اهل سنت را درقالب برنامه های تلویزیونی وبراساس جدول زمانبدی اعلام شده در شبکه جهانی نور پخش می نماید . براساس برنامه ریزی های انجام شده مخاطبین این برنامه های درسی به دو دسته تقسیم می گردند اولا کسانی که دروس ارائه شده را تنها درحد افزایش معلومات دینی خود دنبال می کنند وجزء مخاطبین عام واحد علمی محسوب می گردند اما گروه دوم مخاطبین خاص این واحد هستند که بشکل آکادمیک تمایل دارند جزء به جزء مباحث را ثبت کرده ، بدنبال منابع مکتوب تدریس شده در بخش های مختلف بوده ودر پی یافتن پاسخ های لازم به پرسش های خود پیرامون آنچه آموزش دیده اند ، می باشند

واحد علمی بمنظور رفع نیازهای مخاطبین خاص خود سایت این واحد را بگونه ای طراحی نموده که آنان بتوانند تمام آنچه را بدنبالش هستند در این سایت بیابند وبتوانند بطور مستمر با هیأت علمی این واحد در ارتباط بوده وبه جزوات درسی دسترسی داشته باشند لیکن بدین منظور لازم است پس ازعضویت درسایت ودریافت کد عبوربطور فعال ازخدمات این واحد بهره ببرندفعالیت ها
آغاز به کار واحد علمی اول خردادماه امسال مصادف با 22 می و12 رجب واحد علمی شبکه جهانی نور با حضور دو تن از اعضای هیأت علمی ، استاد ملایی و استاد ظهرابی آغاز بکار نمود . وشرح کاملی را در مورد اهداف واحد علمی و چگونگی فعالیت این واحد ارائه نمودند .
اولین جلسه تفسیر آسان اولین درس پخش شده از واحد علمی شبکه جهانی نور درس تفسیر بوده که منبع درسی آن کتاب أیسر التفاسیر است و در اولین جلسه استاد حسینی که تدریس این درس را بعهده دارند ، به شرح تفصیلی کتاب پرداخته و نحوه تدریس این واحد درسی را توضیح دادند
شرح صحیح بخاری درس حدیث نیز از دروسی است که در واحد علمی تدریس شده ومنبع آن احادیث صحیح بخاری است در جلسه مقدماتی این برنامه استاد ظهرابی مدرس این واحد نحوه تدریس وارتباط دانشجویان با این واحد علمی را به تفصیل شرح دادند
شروع بکار سایت واحد علمی سایت واحد علمی که پل ارتباطی دانشجویان این واحد علمی بوده در شکل و شمایلی جذاب وبا کاربری مناسب طراحی و با پخش اولین قسمت از دروس علمی این واحد فعالیت خود را آغاز نمود