دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نه به مرکزگرایی مجدد!بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه#ایران_ننگ_بشریتعدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.ایران..... ویرانسهم ملتاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمهمه با هم تا پیروزیقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانتهدیدها جدی می‌شوند!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com