دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمتهدیدها جدی می‌شوند!#ایران_ننگ_بشریتهمه با هم تا پیروزیاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماسهم ملتعدالت!!!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایران

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com