دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمسهم ملتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.تهدیدها جدی می‌شوند!بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایران#ایران_ننگ_بشریتنه به مرکزگرایی مجدد!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماایران..... ویرانهمه با هم تا پیروزینمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهعدالت!!!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com