دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

سهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتایران..... ویراننه به مرکزگرایی مجدد!همه با هم تا پیروزیکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندعدالت!!!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهتهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com