دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نه به مرکزگرایی مجدد!تهدیدها جدی می‌شوند!ایران..... ویرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.همه با هم تا پیروزیسهم ملتاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتعدالت!!!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com