دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

سهم ملتهمه با هم تا پیروزیعدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريااسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند#ایران_ننگ_بشریتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهایران..... ویرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماتهدیدها جدی می‌شوند!نه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com