دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایران#ایران_ننگ_بشریتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريانه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمسهم ملتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.تهدیدها جدی می‌شوند!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاههمه با هم تا پیروزیشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مااسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندعدالت!!!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com