دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهتهدیدها جدی می‌شوند!همه با هم تا پیروزینه به مرکزگرایی مجدد!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمسهم ملتعدالت!!!#ایران_ننگ_بشریتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مابندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندایران..... ویران

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com