دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

تهدیدها جدی می‌شوند!عدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.همه با هم تا پیروزیشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماسهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريااسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com