دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماتهدیدها جدی می‌شوند!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانسهم ملتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتعدالت!!!نه به مرکزگرایی مجدد!همه با هم تا پیروزی

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com