دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

#ایران_ننگ_بشریتایران..... ویراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمعدالت!!!بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريااسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندتهدیدها جدی می‌شوند!همه با هم تا پیروزیسهم ملتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com