دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

تهدیدها جدی می‌شوند!شرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمسهم ملتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراناسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندایران..... ویرانعدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!#ایران_ننگ_بشریتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاههمه با هم تا پیروزی

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com