دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

عدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.نه به مرکزگرایی مجدد!سهم ملتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماتهدیدها جدی می‌شوند!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندایران..... ویرانهمه با هم تا پیروزی

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com