دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

ایران..... ویرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مانه به مرکزگرایی مجدد!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياسهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهتهدیدها جدی می‌شوند!همه با هم تا پیروزیاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندعدالت!!!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com