دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندعدالت!!!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانسهم ملتتهدیدها جدی می‌شوند!#ایران_ننگ_بشریتنه به مرکزگرایی مجدد!شرم ما ننگ ما صدا و سیمای مانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاههمه با هم تا پیروزی

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com