دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

تهدیدها جدی می‌شوند!همه با هم تا پیروزینمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتسهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياعدالت!!!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.نه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com