دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياهمه با هم تا پیروزیعدالت!!!تهدیدها جدی می‌شوند!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایران#ایران_ننگ_بشریتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.شرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویراننه به مرکزگرایی مجدد!سهم ملت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com