دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

ایران..... ویران#ایران_ننگ_بشریتهمه با هم تا پیروزیاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياتهدیدها جدی می‌شوند!عدالت!!!نه به مرکزگرایی مجدد!سهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com