دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

ایران..... ویرانکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.سهم ملتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماهمه با هم تا پیروزیبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياعدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمتهدیدها جدی می‌شوند!نه به مرکزگرایی مجدد!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com