دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياعدالت!!!تهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.همه با هم تا پیروزیقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه#ایران_ننگ_بشریتایران..... ویراننه به مرکزگرایی مجدد!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندسهم ملت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com