دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما#ایران_ننگ_بشریتهمه با هم تا پیروزینه به مرکزگرایی مجدد!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياعدالت!!!تهدیدها جدی می‌شوند!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمسهم ملت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com