دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

همه با هم تا پیروزیاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمعدالت!!!بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهتهدیدها جدی می‌شوند!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانسهم ملتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.ایران..... ویران#ایران_ننگ_بشریتنه به مرکزگرایی مجدد!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com