دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

تهدیدها جدی می‌شوند!شرم ما ننگ ما صدا و سیمای مانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهنه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویراناسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندسهم ملتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمعدالت!!!همه با هم تا پیروزی#ایران_ننگ_بشریتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريا

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com