دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

تهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.نه به مرکزگرایی مجدد!همه با هم تا پیروزیبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما#ایران_ننگ_بشریتعدالت!!!ایران..... ویرانسهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراناسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com