دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

سهم ملتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.#ایران_ننگ_بشریتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مانه به مرکزگرایی مجدد!همه با هم تا پیروزیتهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانایران..... ویرانعدالت!!!بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريا

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com