دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

عدالت!!!تهدیدها جدی می‌شوند!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياایران..... ویراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندهمه با هم تا پیروزیشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماسهم ملت#ایران_ننگ_بشریت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com