دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

شرم ما ننگ ما صدا و سیمای مااسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريانه به مرکزگرایی مجدد!#ایران_ننگ_بشریتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانتهدیدها جدی می‌شوند!همه با هم تا پیروزیمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانعدالت!!!سهم ملت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com