دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.#ایران_ننگ_بشریتایران..... ویرانتهدیدها جدی می‌شوند!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهسهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمعدالت!!!همه با هم تا پیروزیقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مابندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com