دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

ایران..... ویرانقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانعدالت!!!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندنه به مرکزگرایی مجدد!سهم ملتهمه با هم تا پیروزیشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مابندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريا#ایران_ننگ_بشریتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمتهدیدها جدی می‌شوند!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com