دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

سهم ملتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاههمه با هم تا پیروزیمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياعدالت!!!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانتهدیدها جدی می‌شوند!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com